اخبار و رویداد ها

فراخوان کنگره سه جانبه

فراخوان کنگره سه جانبه
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با هدف بررسی و تعیین نقش دولت در تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه ، دستیابی به ساز و کارهای لازم و تعیین استراتژی های مناسب جهت تحقق این امر، «بیستمین کنگره سراسری همکاری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی» را به صورت چند سخنرانی توسط مسئولین عالی رتبه کشوری و چند نشست تخصصی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند.

مقدمه

نقش و جایگاه جمعیت در پیشبرد ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران

ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و فرهنگ صنعتی در کشور
افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامه‌های تولیدی و صنعتی کشور
کمک به ایجاد فضایی مناسب برای بروز ابتکارات، نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت علایق بین دولت، دانشگاه و صنعت و تعمیم آن به جامعه تجاری و عامه مردم
سازگارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت ملی و نیز همگامی با برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی کشور
آشناسازی صنعت و دانشگاه با نیازها و توانایی‌های یکدیگر و ایجاد فضای مناسب گفت و شنود و تبادل‌نظر بین متخصصین صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناهای موجود.

بیانیه مأموریت جمعیت

جمعیت به منظور تحقق اهداف خود، برنامه های زیر را در اولویت قرارداده است:
» ایجاد و تقویت زمینه‌های همکاری بین مراکز علمی تحقیقاتی و صنایع کشور

» ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، علمی و مشاوره‌ای به بخش‌های مختلف صنعتی
» تشکیل هسته‌های تخصصی برای بررسی نیازهای صنایع مسئله‌یابی و تلاش در جهت رفع آنها با کمک دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
» اجرای بازدیدهای علمی و صنعتی در جهت همکاری‌های متقابل
» برگزاری همایش های علمی از جمله کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
» تلاش در جهت انطباق برنامه‌های آموزشی با دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی صنعت
» تلاش در جهت ایجاد تسهیلات کارآموزی دانشجویان و کارورزی دانش‌آموختگان در بخش‌های اقتصادی و صنعتی و فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها در صنایع
» تلاش در جهت ایجاد زمینه‌های مناسب جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در صنایع
» همکاری مؤثر با دیگر حلقه‌های واسط بین دانشگاه و صنعت نظیر شهرک‌های علمی تحقیقاتی، مراکز رشد فناوری، واحدهای تحقیق و توسعه، صندوق‌های مالی توسعه فناوری و مراکز تجاری سازی فناوری
» همکاری با نهادهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور در جهت حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از جمعیت و برنامه‌های توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
» حمایت از انتخاب و اجرای پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی در جهت مسایل و مشکلات مبتلا به صنعت
» ایجاد ارتباط مؤثر با انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی مشابه
» انجام مطالعات امکان‌سنجی در اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های جمعیت از جنبه‌های گوناگون اقتصادی،‌اجتماعی، علمی و فرهنگی
» انتشار فصلنامه و خبرنامه و اشاعه اطلاعات مرتبط در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی و صنعتی و بویژه عرضه و تقاضای فناوری