نام موسسه شماره عضویت
پرمایون ۸۵۴۱۱۵۱۱۰
ساتکاب ۸۵۴۱۱۵۱۱۱
پتروشیمی بندرامام ۸۵۴۱۱۵۱۱۲
پارس حساس ۸۵۴۱۱۵۱۱۳
پتروشیمی جم ۸۵۴۱۱۵۱۱۴
شرکت ارتباط تصویری اشاره ۸۵۴۱۱۵۱۱۵
دانشکده پست و مخابرات ۸۵۴۱۱۵۱۱۶
سرمایه گذاری پتروشیمی ۸۵۴۱۱۵۱۱۷
پتروشیمی گچساران ۸۵۴۱۱۵۱۱۸
طرح احداث خط لوله اتیلین غرب ۸۵۴۱۱۵۱۱۹
پژوهش و فناوری پتروشیمی ۸۵۴۱۱۵۱۲۰
موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۸۵۴۱۱۵۱۲۱
پتروشیمی اراک ۸۵۴۱۱۵۱۲۲
صنایع مهمات سازی اصفهان ۸۵۴۱۱۵۱۲۳
شرکت پلی اکریل ایران ۸۵۴۱۱۵۱۲۴
پالایشگاه اصفهان ۸۵۴۱۱۵۱۲۵
دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۵۴۱۱۵۱۲۶
دانشگاه اصفهان ۸۵۴۱۱۵۱۲۷
دانشگاه آزاد خمینی شهر ۸۵۴۱۱۵۱۲۸
شرکت برق منطقه ای تهران ۸۵۴۱۱۵۱۲۹
دانشگاه صنعت نفت ۸۵۴۱۱۵۱۳۰
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ۸۵۴۱۱۵۱۳۱
شرکت سهامی مهندسی برق مشانیر ۸۵۴۱۱۵۱۳۲
شرکت مدیریت تولید توانیر ۸۵۴۱۱۵۱۳۳
دانشگاه پیام نور تهران ۸۵۴۱۱۵۱۳۴
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۸۵۴۱۱۵۱۳۵
پارک علم و فناوری استان سمنان ۸۵۴۱۱۵۱۳۶
شورای پژوهش منطقه ۵ دانشگاه آزاد اسلامی ۸۵۴۱۱۵۱۳۷
شرکت تهران بهزیست ۸۵۴۱۱۵۱۳۸
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ۸۵۴۱۱۵۱۳۹
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار ۸۵۴۱۱۵۱۴۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۵۴۱۱۵۱۴۱
پارک علم و فناوری گیلان ۸۵۴۱۱۵۱۴۲
دانشگاه آزاد خوراسگان ۸۵۴۳۱۳۱۴۳
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۸۶۴۱۱۵۱۴۴
پژوهشگاه صنعت نفت ۸۶۴۱۱۵۱۴۵
صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری صنعت برق ۸۶۴۲۱۵۱۴۶
آلومتک ۸۶۴۲۸۵۱۴۷
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ۸۸۴۲۱۳۱۴۸
شرکت جابون ۸۹۲۱۱۵۱۴۹
پلیمر آریاساسول ۸۹۴۲۱۴۱۵۰
ایران خودرو ۸۸۴۲۱۵۱۵۱
مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ۸۹۴۲۱۶۱۵۲
موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان ۸۹۴۷۳۳۱۵۳
شرکت مهندسی و نصب فیدمکوپارس ۸۹۴۷۱۵۱۵۴
نگهداشت کاران (سهامی خاص) ۸۹۴۲۱۵۱۵۵
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۸۹۴۴۱۳۱۵۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۸۹۴۲۱۳۱۵۷
فراگستر فن آوری اسپادانا ۹۰۴۳۱۵۱۵۸
مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ۹۰۴۲۱۳۱۵۹
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۹۰۴۲۱۳۱۶۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ۹۱۴۸۱۳۱۶۰
شرکت مهندسی و بازرگانی آریا بهینافروز ۹۲۲۱۱۳۱۶۱
شرکت پایا نیروی فرزان ۹۲۴۲۱۵۱۶۲
شرکت تولیدی و مهندسی نوآوران تجهیزات ایمن برق ۹۲۴۲۱۵۱۶۳
شرکت مهندسی تجهیزات آب و انرژی پاسارگاد ۹۲۴۲۱۵۱۶۴
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج (شهید بهشتی) ۹۳۴۲۶۳۱۶۵
دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی ۹۳۴۲۱۳۱۶۶
آموزشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان ۹۳۴۸۱۳۱۶۷
دانشکده شهید شمسی پور ۹۳۴۲۱۳۱۶۸
دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ۹۴۴۴۴۳۱۶۹
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه ۹۴۴۴۴۳۱۷۰
شهرداری ارومیه ۹۴۴۴۴۶۱۷۱
محبوب امن آذربایجان ۹۴۴۴۴۵۱۷۲
تجهیز غرب چوفا ۹۴۴۴۴۵۱۷۳
پاک اندیشان شهر آذر ۹۴۴۴۴۵۱۷۴
اروم اودسان ۹۴۴۴۴۵۱۷۵
شرکت فخر افق ارومیه ۹۴۴۴۴۵۱۷۶
کارخانه سنگبری کارگر ۹۴۴۴۴۵۱۷۷
آموزشگاه فنی و حرفه ای دختران گرگان ۹۴۴۱۷۳۱۷۸
آموزشگاه فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) علی آباد کتول ۹۴۴۱۷۳۱۷۹
(دانشکده فنی و حرفه ای پسران کردکوی) ۹۴۴۱۷۳۱۸۰
(آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کوثر گنبد) ۹۴۴۱۷۳۱۸۱
دانشکده فنی و حرفه ای پسران چمران گرگان ۹۴۴۱۷۳۱۸۲
گروه تولیدی پویا صدف قابوس ۹۴۴۱۷۵۱۸۳
گروه صنعتی صباح گنبد ۹۴۴۱۷۵۱۸۴
مجموعه تفریحی هتل کانیار ۹۴۴۱۷۵۱۸۵
مجموعه تفریحی هتل پارمیس ۹۴۴۱۷۵۱۸۶
بانک قوامین ۹۴۴۱۷۶۱۸۷
دانشگاه فنی حرفه ای امام خامنه ای بوشهر ۹۴۴۷۵۳۱۸۸
دانشکده فنی حرفه ای ولیعصر عج ۹۴۴۲۱۳۱۸۹
دانشگاه امام رضا ع ۹۵۴۵۱۳۱۹۰
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قدسیه ساری ۹۵۴۱۱۳۱۹۱
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه ملاصدرا ۹۵۴۱۱۳۱۹۲
آموزشکده فنی توحید دخترانه آمل ۹۵۴۱۱۳۱۹۳
دانشکده فنی و حرفه ای دانشکده فنی و حرفه ای محمود آباد ۹۵۴۱۱۳۱۹۴
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر ۹۵۴۱۱۳۱۹۵
دانشکده فنی امام صادق (ع) بابل ۹۵۴۱۱۳۱۹۶
آموزشکده فنی و حرفه ای شماره دو ساری ۹۵۴۱۱۳۱۹۷
آموزشکده فنی دختران بابل ۹۵۴۱۱۳۱۹۸
مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس ۹۵۴۷۷۳۱۹۹
بانک تجارت بوشهر ۹۵۴۷۷۶۲۰۰
صنعت معدن و تجارت استان بوشهر ۹۵۴۷۷۴۲۰۱
شرکت صنعتی دالینکو ۹۵۴۷۷۵۲۰۲
دانشکده امام خامنه ای ۹۵۴۷۷۵۲۰۳
اداره آموزش کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۹۵۴۷۷۵۲۰۴
آموزش و پرورش ۹۵۴۷۷۵۲۰۵
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۹۵۴۷۷۵۲۰۶
صنعت معدن تجارت استان بوشهر ۹۵۴۷۷۵۲۰۷
معاونت کل آموزش و پرورش ۹۵۴۷۷۵۲۰۸
مرکز علمی کاربردی شهرداری های شیراز ۹۵۴۷۱۳۲۰۹
دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز ۹۵۴۷۱۳۲۱۰